فروشگاه اینترنتی
HOVERRACE.COM: fast - fun - free!
فروشگاه اینترنتی فروشگاه اینترنتی سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام فروشگاه اینترنتی فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام چت روم چارتر ماهواره جیبی اندروید

HoverRace is the FIRST abandon-ware game designed solely for INTERNET multiplayer fun!  It is an original, multi-player racing game specially designed to be played over a network. Your goal is to be the first to drive your turbine engine-propelled hovercraft to the finish line.

Like in a steeplechase, you will have to leap over rivers and avoid other obstacles.  You will also have to make some strategic choices, because HoverRace tracks offer more than one optimal line...

PHRA... 11:45GMT 19-02-2018
HRH-NHL..17:00GMT21-02-2017
 
 
Tournament Time Date
IMR OCCUPANTS

AustinTest HR.com/PHP HR.com/PHP imr notifier!

DOWNLOAD - click to download HOVERRACE FORUMS - click to participate in the COMMUNITY
HOVERRACE.COM - click to go to back HOME
TRACKS - click to download the latest TRACKS


hovermain
 -  download


hoverhelp
 -  unable to connect?
 -  sticky keys

hovernewbies
 -  about
 -  crafts
 -  tips
 -  jargon
 -  rules
 -  codes
 -  playing hr  [ BaP ]
 -  playing hr hockey

hoverpeople
 -  teams

hovertracks
 -  tracks
 -  get a random track
 -  backgrounds
 -  hovercad unlimited
 -  creation tutorial

hoverracetimesheets
 -  front page

hovercommunity
 -  forums
 -  source development
 -  webring

hovertournaments
 -  phra  [ nice ]

hovertouch
 -  us

LOCATION: TEAMS

The following are HoverRace Teams and links to their sites!

 

Link Description

1

Team Hybrid The website of the expert Team Hybrid.

2

We Play For Fun A team who play solely for fun.. apparently.

3

Teh Haxors This team are a bunch of veteran noobs.

If you have a team and would like it featured on the site, please get in touch using the contact page.