فروشگاه اینترنتی
HOVERRACE.COM: fast - fun - free!
فروشگاه اینترنتی فروشگاه اینترنتی سیستم همکاری در فروش فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام فال حافظ proxy for telegram چارتر مشهد کسب درآمد خرید کتاب ژل لوبریکانت سیستم های همکاری در فروش کسب درآمد از تلگرام کسب درآمد از اینستاگرام کانال سکسی

HoverRace is the FIRST abandon-ware game designed solely for INTERNET multiplayer fun!  It is an original, multi-player racing game specially designed to be played over a network. Your goal is to be the first to drive your turbine engine-propelled hovercraft to the finish line.

Like in a steeplechase, you will have to leap over rivers and avoid other obstacles.  You will also have to make some strategic choices, because HoverRace tracks offer more than one optimal line...

PHRA... 04:02GMT 09-12-2021
HRH-NHL..17:00GMT21-02-2017
 
 
Tournament Time Date
IMR OCCUPANTS

HR.com/PHP imr notifier!

DOWNLOAD - click to download HOVERRACE FORUMS- click to participate in the COMMUNITY
HOVERRACE.COM - click to go to back HOME
TRACKS - click to download the latest TRACKS


hovermain
 -  download


hoverhelp
 -  unable to connect?
 -  sticky keys

hovernewbies
 -  about
 -  crafts
 -  tips
 -  jargon
 -  rules
 -  codes
 -  playing hr  [ BaP ]
 -  playing hr hockey

hoverpeople
 -  teams

hovertracks
 -  tracks
 -  get a random track
 -  backgrounds
 -  hovercad unlimited
 -  creation tutorial

hoverracetimesheets
 -  front page

hovercommunity
 -  forums
 -  source development
 -  webring

hovertournaments
 -  phra  [ nice ]

hovertouch
 -  us

LOCATION: THE CRAFTS

HoverRace offers a total of 4 crafts to choose from, each with their own special unique abilities, like handling and speed.  This page should give you an insight into each one's capabilities and features.

 

Craft

Details

1


Basic

Jump Height 1.62 metres
Jump Length 54 metres
Fuel Length 3:00
Refuel Time 9 seconds
Can Length 5 seconds
Missile Recharge 10 seconds

As the name suggests, this is a simple basic craft.  It has average acceleration, jump height, fuel length, and handling.  It has the slowest top speed of the standard 3 crafts.

2


Bi-Turbo

Jump Height 1.38 metres
Jump Length 54 metres
Fuel Length 1:30
Refuel Time 9 seconds
Can Length 3 seconds
Missile Recharge 10 seconds

Named for it's two engines, this craft has the best acceleration time.  It also has the best handling.  Its top speed is just barely less then the CX's, but its fast acceleration makes it more likely to pass the CX.  The drawbacks to this craft are the short fuel length and low jumping height.

3


Low CX

Jump Height 1.82 metres
Jump Length 68 metres
Fuel Length 4:17
Refuel Time 9 seconds
Can Length 7 seconds
Missile Recharge 10 seconds

The CX has the longest fuel length, as well as the highest jumping height.  The acceleration starts out fast, but quickly slows down, causing the high top speed to hardly ever be reached.  The one major drawback is the poor handling.

4


EON

Jump Height 1.62 metres
Jump Length 50 metres
Fuel Length 2:43
Refuel Time 9 seconds
Can Length 5 seconds
Missile Recharge 10 seconds

An add-on craft.  It is very slow, but handles excellently.  It also stops extremely fast.  These characteristics make it great for war.